bio time
gospodarstwo rolne jest członkiem Polskiej Izby Żywności
Ekologicznej: organizacji zrzeszającej przedstawicieli rynku żywności
ekologicznej (rolników przetwórców, handlu detalicznego i hurtowników).
Obecnie, jak wszyscy zrzeszeni w PIŻE, firma wspiera kampanię
propagującą zrównoważoną produkcję, dystrybucję i konsumpcję żywności ekologicznej JEMY EKO. 
https://jemyeko.com/

fot.ekologiczna plantacja fasoli bialej Jaś 
view of the farm buildings
Certyfikaty
                          PL-EKO-02
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW